Tramtop heeft nieuwe 'bemensing' nodig

De buschauffeur wil wel praten “en dit kolerebedrijf aan de schandpaal nagelen”, maar anoniem. De trambestuurder, “ik bel je snel”, wil hetzelfde - maar ook op voorwaarde dat zijn naam nergens vermeld wordt. Hoezo anoniem, we leven in een vrij land.

Waar zou het personeel van het Gemeente Vervoer Bedrijf (GVB) bang voor zijn, denk je onwillekeurig. De vuile was hangt immers al jaren buiten: neergelegd in rapporten en uiteengezet tijdens persconferenties, onlangs nog door drs. M. de Jong die door de gemeente is aangetrokken om het bedrijf door te lichten. Zijn conclusies waren vernietigend. De buschauffeur somt op zijn beurt een rijtje grieven op: gebrek aan management, de torenhoge tekorten, opeenvolgende directeuren die niet in staat waren op een ordentelijke manier leiding te geven aan een bedrijf waar zoveel mensen, personeel en passagiers van afhankelijk zijn. En niet te vergeten het rijtje politiek verantwoordelijke wethouders.

Nadat De Jong zijn zegje had gedaan bleef het verbijsterend stil - zowel binnen het bedrijf als ten stadhuize. De directieraad van het GVB verklaarde op 9 februari tijdens een vergadering dat de kritische analyse van De Jong werd onderschreven. Blijkbaar heeft niemand de moed kunnen opbrengen om te zeggen: Jongens, wij zijn in grote mate verantwoordelijk voor de chaos binnen dit bedrijf. Wij hebben gefaald, daar moeten we consequenties aan verbinden.

“Ik ga niet naar anderen wijzen”, zegt directeur Tram, A.M. van Hulst in het jongste nummer van het personeelsblad Tramexpres. Natuurlijk zegt hij dat want als hij wijst op de fouten van zijn collega-directeuren zullen die hem meteen onder de neus wrijven dat het bij de sectie Tram ook allemaal niet op rolletjes loopt. Zo blijft de schuldvraag buiten de deur.

Op het politieke vlak zal dat niet anders zijn. Aller ogen zijn natuurlijk gericht op verantwoordelijk wethouder Ter Horst (Bedrijfsvoering). Maar zij zal wijzen naar wethouder De Grave (Financiën) die elk kwartaal een financiële rapportage van het GVB op zijn bureau krijgt. Hij kan zich op zijn beurt verschuilen achter het hoofd Financiën op het stadhuis, H. Moor, die blijkbaar te weinig alert is geweest en te laat bij zijn wethouder aan de bel heeft getrokken. Maar De Grave kan ook wijzen naar wethouder Bakker (Verkeer) - waarom heeft hij de afgelopen jaren nooit geroepen dat het zo niet verder kan met het GVB? Het is niet onwaarschijnlijk dat de fractievoorzitters van PvdA, VVD en D66 in de gemeenteraad om die reden hebben besloten de bevindingen van De Jong voor kennisgeving aan te nemen en zich vooralsnog te hullen in stilzwijgen. Ik ga niet naar anderen wijzen, lijkt ook binnen dit stadsbestuur leidraad.

De centrale medezeggenschapscommissie schreef eind vorige week in een gepeperde brief aan De Jong dat het wel bitter is dat wel naar hem wordt geluisterd maar dat de directie en de politiek jaren doof zijn geweest voor de waarschuwingen van de medezeggenschapscommissie. Ook het feit dat geen van de leidinggevenden op het hoogste niveau consequenties verbindt aan het vernietigende oordeel van De Jong, stemt de personeelsvertegenwoordigers bitter. “De vraag is aan de orde hoe er perspectief voor de toekomst van het GVB geboden kan worden als in de bemensing van de topstructuur niets verandert”, aldus de brief. De kans daarop lijkt nihil. De top van het GVB noch de verantwoordelijke politici zullen daarvan wakker liggen. Waar is toch die ene Amsterdamse politicus die dit niet neemt en een spoeddebat eist?

    • Anneke Visser