Politieke crisis in Rotterdam rond wethouder Smit

ROTTERDAM, 19 FEBR. De Rotterdamse havenwethouder R. Smit (CDA) zal vandaag bekendmaken of hij aftreedt. Burgemeester Peper, staatssecretaris Van de Vondervoort van Binnenlandse Zaken en het Rotterdamse bedrijfsleven oefenen druk op hem uit om aan te blijven. Zijn aftreden zal grote politieke problemen veroorzaken binnen de raad.

Zaterdag hield het Rotterdamse college van B en W in een crisissfeer spoedberaad. Smit liet daarna weten nog niet alle hoop op een stadsprovincie te hebben opgegeven, maar eiste tevens niet nader omschreven concessies van de overige collegepartijen.

Smit heeft zijn politieke lot verbonden aan het slagen van de stadsprovincie. Vorige week trok het kabinet een voorstel in voor de vorming van een stadsprovincie, nadat een meerderheid van de Tweede Kamer voor de motie Scheltema/Van Heemst had gestemd. In die motie werd geëist dat Rotterdam binnen die stadsprovincie intact bleef.

PvdA, D66 en GroenLinks in Rotterdam nemen het Smit kwalijk dat hij bij een partijbijeenkomst van het CDA een resolutie heeft onderschreven, waarin de CDA-fractie in de Tweede Kamer wordt gevraagd tegen een intact Rotterdam te stemmen. Zij menen dat Smit gebonden was aan het Rotterdamse raadsbesluit, dat een opdeling van de stad afwijst. Smit wil zo'n opdeling in de toekomst evenwel niet uitsluiten. Hij wijst erop dat de raad weliswaar heeft bepaald dat de stadsprovincie met een intact Rotterdam van start moet gaan, maar dat na vier jaar een 'evaluatiemoment' volgt, waarbij de stad alsnog kan worden opgedeeld.

PvdA-fractieleider E. Kuijper betwijfelt of haar partij een wethouder uit CDA-gelederen zal accepteren nu die partij zich zover heeft verwijderd van het raadsbesluit over de stadsprovincie. Ook D66-fractieleider F. Ravenstein noemt de door Smit onderschreven CDA-resolutie een probleem, evenals fractieleider B. Kruse van GroenLinks.

VVD-fractieleider H.C. Ter Kuile steunt Smit. Ter Kuile stelt dat ook de Rotterdamse VVD in de aanloop naar het Kamerdebat over de stadsprovincie heeft geweigerd voor een intact Rotterdam te lobbyen in Den Haag. Ter Kuile: “Ik vind dat de PvdA en D66 met lompe poten over de regio zijn heengestampt. De zwart-witmanier waarop ze nu handelen, vind ik ook niet correct.” De CDA-fractie wil haar standpunt pas toelichten nadat Smit zich heeft uitgesproken.

Mocht het CDA uit het college verdwijnen en de VVD toch aanblijven, dan ligt het in de rede dat PvdA, VVD en CDA er alledrie een extra wethouder krijgen.