Mens en bedrijf

Mr.P.F.E. Tesselaar (52), directielid van PTT Post sinds 1990, is met ingang van 1 april benoemd tot directeur van de joint venture die de Postbank en PTT Telecom oprichten. De venture heeft tot doel een multifunctionele chipcard op de markt brengen.