Mens en bedrijf

Prof.dr.ir.H.H. van den Kroonenberg (1933) is benoemd tot commissaris van Akzo Nobel Nederland. Hij was al lid van de raad van commissarissen van Akzo Nobel

Met deze benoeming is voorzien in de vacature die was ontstaan door het overlijden van dr.H.A. van Stipthout. Van den Kroonenberg, oud rector magnificus van de Universiteit Twente, bekleedt tal van functies in het bedrijfsleven. Hij is onder meer algemeen directeur van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), lid van de raad van bestuur van ICC, en commissaris van Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, Koninklijke Nijverdal-Ten Cate.