LE POINT

Anderhalve maand na zijn overlijden is de vroegere Franse president François Mitterrand nog steeds een dankbaar onderwerp voor de Franse opiniebladen. Deze week is het Le Point dat royaal uitpakt over de 'verering van Mitterrand'. Mitterrand dacht dat hij alles testamentair naar zijn hand had gezet, maar langzamerhand ontworstelt de werkelijkheid zich aan zijn regie. In Jarnac, zijn laatste rustplaats, gaat dat gepaard met een ware cultus, waarbij zijn silhouet inmiddels ook prijkt op wegwerpaanstekers. Het met veel tamtam aangekondigde boek van Jean-Edern Hallier over 'de verloren eer van François Mitterrand' krijgt in het blad een vernietigende recensie. Hallier beloofde het mitterrandisme bloot te leggen, maar hij blijkt een ordinaire lijkenpikker.