Kunst als mest

Het gaat er niet om hoe ze over je spreken, maar dat ze over je spreken. Dat is het adagium van de sterren en sterretjes die van glamour en publiciteit in roddelbladen leven zoals mestkevers zich met mest voeden. Dat is begrijpelijk: wat telt, voor de sterretjes en hun bladen, is de omzet. Zonder omzet geen brood op de plank.

De Rotterdamse Kunsthal moet, net als de sterren en hun bladen, ook zien te overleven. De Kunsthal exposeert werken van Han van Meegeren, een kunstschilder die niet bijster interessant is ware hij niet ook vervalser geweest. Vervalser van onder andere schilderijen van Vermeer. In Den Haag is binnenkort een unieke expositie van werken van Vermeer te zien.

De Kunsthal maakt op een moderne manier reclame voor Van Meegeren; zijn naam is op de aanplakbiljetten gedrukt over een afbeelding - niet van een fraaie Van Meegeren (want die zijn er niet), maar van een Vermeer (Muzieklezende vrouw, collectie Rijksmuseum).

De Kunsthal is dus een mestkever die van zijn eigen mest probeert te leven.

Deze kanttekening draagt mogelijk bij tot de omzet van de Kunsthal (als er maar over je gesproken wordt).

Dat moet dan maar. In naam van de vervalsers.

    • Jan Gerritsen