Israel: geen buitenlands bezoek aan Orient House

TEL AVIV, 19 APRIL. De Israelische minister van binnenlandse veiligheid, Moshe Shahal, heeft besloten bezoeken van ministers van buitenlandse zaken aan het Palestijnse hoofdkwartier in Oost-Jeruzalem, Orient House, te verhinderen. In brieven aan premier Shimon Peres en minister van buitenlandse zaken Ehud Barak heeft hij gisteren uiteengezet dat hij daartoe volledig is gerechtigd.

Shahal zal er niet voor terugdeinzen wegen naar Orient House te laten blokkeren indien een bezoekende minister zijn opwachting wil maken bij de Palestijnse leider Feisal Husseini. Voorafgaand aan het bezoek van de Nederlandse minister van buitenlandse zaken Van Mierlo aan Orient House verschenen in de Israelische pers ook berichten over het afsluiten van de wegen naar dit Palestijnse hoofdkwartier.

De Likud-oppositie heeft gisteren met een scherpe aanval op de Jeruzalem-politiek van premier Peres het eerste schot gelost in de verkiezingscampagne waarvan de definitieve datum waarschijnlijk vandaag zal worden bepaald. In de kranten verschenen grote advertenties waarin wordt gesteld dat 65 procent van de Israeliërs gelooft dat “Peres Jeruzalem zal verdelen”. In deze advertenties wordt gezegd dat Yair Hirschfeld en Ron Pundak, die indertijd de aanzet gaven tot het autonomie-akkoord, in het geheim met de Palestijnen over de verdeling van Jeruzalem onderhandelen.

Peres liet gisteren, na de wekelijkse kabinetszitting, verklaren dat hij niemand heeft gemachtigd uit naam van de regering met de Palestijnen over de toekomst van Jeruzalem te spreken. Pundak bevestigde gisteravond echter dat er op academisch niveau wel contacten met Palestijnse intellectuelen zijn over het vinden van een oplossing voor de kwestie-Jeruzalem. Volgens het autonomie-akkoord moeten de Israelisch-Palestijnse besprekingen over dit netelige vraagstuk in mei beginnen. Wegens het vervroegen van de algemene verkiezingen in Israel zullen deze besprekingen echter later moeten plaatshebben.

Ehud Olmert, de burgemeester van Jeruzalem, daagde gisteren Peres uit deze maand nog het bewijs te leveren dat het hem en zijn regering ernst is Jeruzalem niet te verdelen door Orient House te sluiten. Likud-leider Binyamin Netanyahu zei gisteren dat de komende verkiezingen moeten worden beschouwd als een referendum over Jeruzalem. Vandaag verschijnen in die geest opnieuw grote advertenties van Likud in de kranten, met een foto van een lachende Netanyahu en de slagzin: 'Vrede met Jeruzalem'.

Ministers van de Arbeidspartij denken dat Likud wegens de voor deze partij zorgwekkende opiniepeilingen in paniek is geraakt en daarom heeft besloten een agressieve campagne over Jeruzalem te voeren. Dat dit gepaard gaat met scherpe persoonlijke aanvallen op Peres, is volgens socialistische woordvoerders erg verontrustend omdat de politie over informatie beschikt betreffende aanslagen op Peres en andere ministers.