Hoe een rel verdampte

Er is veel gezwegen, toen de Vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat vorige week haar gebruikelijke procedurevergadering hield. De dag ervoor, maandag, had De Telegraaf gemeld dat CDA-commissievoorzitter Pieter-Jan Biesheuvel “in opspraak” was. Als commissaris bij een schade-expertisebedrijf zou deze zijn partijgenoot Gerd Leers een voorkeursbehandeling hebben gegeven, toen die in een debat - erg lang, maar overigens vergeefs - een nieuw systeem voor apk-keuringen had mogen bepleiten, een systeem inderdaad waarin het schadebedrijf een rol zou kunnen spelen. “Onverstandig, zo'n functievermenging”, oordeelde Rob van Gijzel (PvdA) in de Telegraaf. D66'er Nicky van 't Riet memoreerde wat er na afloop van dat debat nog gebeurd was. “Sorry, maar ik heb mijn best gedaan”, zou Leers tegen Biesheuvel gezegd hebben.

En daarna was er dan de procedurevergadering. De CDA'er Leers verwachtte dat de twee in navolging van hun beweringen in de Telegraaf zouden zeggen dat Biesheuvel zijn voorzitterschap maar beter kon neerleggen. Alleen in de krant iemand zwart maken, “dat kan niet”. Van 't Riet rekende erop dat Leers wat zou zeggen. Zij zou dan zeker voet bij stuk houden, had ze zich voorgenomen. Ze ging opzettelijk naast Leers zitten. Van Gijzel had bedacht dat hij het informeel wilde houden. Hij stapte voor het begin van de vergadering even op Biesheuvel af, om “onder ons” als zijn oordeel te herhalen dat de voorzitter zijn fractiegenoot tijdens het apk-debat “te veel ruimte” gegeven had.

Zo had na afloop van de vergadering niemand een woord over de kwestie gezegd. Intussen vraagt Biesheuvel zich af of dit niet “een wat omslachtige manier is, als iemand mij duidelijk wil maken dat ik niet objectief voorzit”.

    • Gretha Pama