Ensembles

Het Jaar van de Ensembles. (PolyGram 454 058-2)

Met een kleine vijfhonderd concerten wordt dit seizoen onderstreept dat het kleine muziekgezelschap sedert de jaren zeventig een eerste viool is gaan spelen de muzikale infrastructuur van ons land. In het 'Jaar van de Ensembles' werd ook een dubbel-cd uitgebracht. Er is gekozen voor een dwarsdoorsnede van de gezelschappen die op dit moment aan de weg timmeren, niet voor een historisch overzicht van de laatste vijfentwintig jaar, wat bij een jubileum wellicht toepasselijker was geweest.

De cd vormt met de opnamen van achttien toonaangevende ensembles een stijlvolle staalkaart van de ensemblecultuur in Nederland. Er wordt veelal hoogstaand gemusiceerd, de repertoirekeuzen illustreren vaker een hang naar avontuur dan behoudendheid. Naast muziek uit de Barok, negentiende-eeuwse koormuziek of het koortsige Fan I van Mo Wuping (door het Nieuw Ensemble) bevat de cd meerdere swingende stukken, zoals Tik van en door het Maarten Altena Ensemble of Johns Adams' Short ride in a fast machine door het NederlandsBlazers Ensemble. Veel van deze stukken zijn echter wat lang in verhouding tot de muzikale substantie.

Dat geldt ditmaal ook voor de tegendraadse ritmische exercitie van Guus Janssen die met Zoek voor Nieuw Sinfonietta Amsterdam een soort opgeblazen piccolo-concert schreef. Misschien was het ten behoeve van de eenheid interessanter geweest om Janssens Voetnoot bij Heinrich Bibers Sonata Jucunda (uitgevoerd door het Combattimento Consort Amsterdam) op te nemen, zoals ook tijdens een van de concerten gebeurde. En de korte compositie die eigenlijk niet had mogen ontbreken op deze cd is natuurlijk de Jaar van de Ensembles-tune van Joël Bons.

    • Emile Wennekes