DIE ZEIT

Tien jaar na de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl is het nucleaire gevaar nog steeds niet geweken, aldus Die Zeit. De centrale is onderwerp van een macaber pokerspel geworden: het Westen wil dat de centrale wordt ontmanteld en is ook bereid daaraan mee te betalen, maar Oekraïne eist méér en zegt de centrale en de bijbehorende werkgelegenheid niet te kunnen missen. “De afpersing functioneert echter alleen zolang de reactor nog in werking is - en Europa bedreigt.” Bizarder kan niet, aldus het blad: terwijl wereldwijd over de stillegging van Tsjernobyl wordt gedebatteerd, tikken daar twee tijdbommen verder. En het is niet uitgesloten dat binnenkort een derde eenheid, die in 1991 na een brand buiten bedrijf werd gesteld, weer in gebruik wordt genomen.