DER SPIEGEL

De balans van alle Westerse toenadering en omzichtigheid is ontnuchterend, oordeelt Der Spiegel over de Westerse Rusland-politiek: de Russische politiek is agressiever geworden, de economische hervormingen stagneren en de macht van Moskou in de regio taant. Alle reden, dunkt het blad, om de relatie met Moskou eens kritisch door te lichten. Maar Bonn wil daar niets van weten. Terwijl andere Westerse regeringen zich langzamerhand wat minder op de Russische president Jeltsin fixeren en een behoedzamere koers voorstaan, brengt bondskanselier Kohl dezer dagen een bezoek aan Moskou. In een vraaggesprek wijst minister Kinkel van Buitenlandse Zaken het verwijt van de hand dat Kohl zich met dit bezoek wat al te gemakkelijk voor het karretje van Jeltsins herverkiezing heeft laten spannen. Er is volgens hem geen alternatief voor de Westerse dubbelstrategie: zowel uitbreiding van de EU en de NAVO in Midden- en Oost-Europa, als intensivering van de betrekkingen met Moskou - en zolang Jeltsin daar president is, is hij 'de normale aanspreekpartner'.