COR tegen sociaal plan van ING en Dienstenbond FNV

AMSTERDAM, 19 FEBR. De Centrale Ondernemingsraad (COR) van de ING Groep is tegen het sociaal plan dat het financiële conglomeraat is overeengekomen met de FNV Dienstenbond. Eerder was al bekend dat vier andere bonden bij het bankbedrijf het niet eens waren met plan. De FNV-bond staat vrijwel alleen met het sociaal plan, waarover in januari een voorlopig akkoord is bereikt.

De COR en enkele ondernemingsraden van ING-onderdelen distantiëren zich van een akkoord waarin gedwongen ontslagen niet worden uitgesloten. De ondernemingsraden stellen dat er per reorganisatie in samenwerking met de bonden moet worden overlegd over een sociaal plan.

In het voorlopige akkoord tussen de FNV Dienstenbond en ING worden gedwongen ontslagen op individuele basis niet uitgesloten. De bank/verzekeraar moet elk ontslag voorleggen aan een toetsingscommissie, waarin de FNV-bond de helft van de zetels heeft. Deze commissie gaat na of alle mogelijke alternatieven, zoals omscholing of overplaatsing, zijn benut.

Ondanks deze controlemogelijkheid zijn de vier overige vakbonden fel tegen het plan. Zij stellen dat er geen verschil is tussen ontslag op individuele basis en massa-ontslag. “Eén keer duizend werknemers ontslaan mag dus niet volgens FNV en ING, duizend keer één werknemer mag dus wel volgens FNV en ING. Moeten wij nu nog uitleggen dat er geen verschil is?”, zo schrijven de Dienstenbond CNV, de Unie, de VHP en de BBV aan hun leden.

De vier bonden wijzen erop dat de afspraken tussen de FNV-bond en ING alleen gelden voor werknemers die lid zijn van die bond. Voor de overige werknemers is immers geen sociaal plan afgesproken, aldus de bonden.(ANP)