CBS: forse impuls voor bouw in Zuid-Holland en Utrecht

De bouw heeft in de provincies Zuid-Holland en Utrecht, volgens cijfers van het Centraal BUreau voor de Statistiek (CBS), in 1995 een forse impuls ontvangen. De waarde van de verleende bouwvergunningen is in deze provincies met ruim 5 procent gestegen ten opzichte van het voorgaande jaar. Ook in Zeeland en Limburg ontstond een forse groei. Het beeld in het noorden is daarentegen negatief. Met name de afgifte van bouwvergunningen in Groningen, Friesland en Drenthe is afgenomen. Opmerkelijk is dat ook in Flevoland na jaren van groei de waarde van de bouwvergunningen met bijna 20 procent afnam. De waarde van de vergunningen voor woningen is vorig jaar met 5 procent gestegen tot bijna 15 miljard gulden. Deze vergunningen betreffen ruim 98 duizend nieuwbouw-woningen, 9 procent minder dan in 1994. De ultiliteitsbouw (scholen, ziekenhuizen en overheidsgebouwen) is met 2 procent tot ruim 10 miljard gulden gestegen.

De totale waarde van de produktie van woningen en gebouwen nam toe 5 procent tot 26,5 miljard gulden, ondanks een geringer aantal werkdagen als gevolg van vorstverlet en stakingen. De produktie in de woningbouw steeg met 7 procent, in de utiliteitsbouw met 3 procent. Eind december 1995 was de waarde van alle in uitvoering zijnde bouwwerken in Nederland 3 procent hoger dan een jaar eerder.

Het aantal opgeleverde woningen kwam vorig jaar uit op 94.000. Voor het eerst sinds 1990 is de grens van 90.000 weer gepasseerd. Het jaar 1991 vormde een dieptepunt met slechts 83.000 opgeleverde woningen.

De waardecijfers van de verleende bouwvergunningen en de produktie hebben betrekking op bouwwerken (woningen en andere gbouwen) met een bouwsom van 50.000 gulden of meer (excusief btw).