Zojuis verschenen

J.P. GUÉPIN: De vader van Jezus en andere smalende teksten

206 blz., Van Gennep, ƒ 49,90

Essaybundel met als rode draad de ergernis van de schrijver over de menselijke geneigdheid om complexe verschijnselen te reduceren tot simpele tweedelingen. Toch gaan de verlokkingen van de simplificatie ook aan hem niet geheel voorbij. Hij bepleit de tweedeling links-rechts aan te vullen met de tweedeling gematigd-radicaal.