Z op Internet; Gaat dat echt zo?

De lezerspeiling op zaterdag vraagt deze keer om uw ervaringen met het gezag. De commissie Van Traa is klaar; de onorthodoxe opsporingsmethoden in de strijd tegen de grote criminaliteit zijn ruimschoots in kaart gebracht. Het Kamerdebat is pas in april. In de tussentijd willen we uw ervaringen met de andere kant van het politiewerk in kaart brengen. De dienstverlening aan het publiek, variërend van preventie, het signaleren van overtredingen, opsporen van daders en het bijstaan van slachtoffers.

Het gaat ons om optreden van de politie, waarover u zich heeft verbaasd. Doen of laten, dialogen, procedures; aan de balie, in de cel, op straat, op de vluchtstrook. Het leidend motief moet zijn: Gaat dat ècht zo? Vaak is er een kloof tussen wat de burger denkt of verwacht en de politiepraktijk, die er - soms noodgedwongen - is gegroeid. Tussen zelfredzaamheid van de burger en dienstverlening door de politie.

Ooit belde een onzer redacteuren in paniek 's nachts 06-11 omdat er tegen zijn gevel brand gesticht was en de vlammen twee etages hoger aan de ramen likten. Gewapend met een wollen deken en een poederblusser werd de gloeiend hete voordeur geopend en aan het blussen begonnen. In de toegestroomde menigte stonden twee politie-agenten toe te kijken, die werd toegeroepen dat de brandweer 'reeds is gewaarschuwd'. Het onsterfelijke antwoord was toen: “Ja, dat weten we, die hebben wij weer afgebeld”.

Vermoedelijk was dit geen onjuiste beslissing, na een afweging van de ernst van de brand - een aangestoken bromfiets -, het gevaar voor de woning en het initiatief van de bewoners. De brand was binnen tien minuten geblust. Toch stond de betreffende burger-in-nood aan de grond genageld, al was het maar omdat beide agenten zich beperkten tot het op afstand houden van de toeschouwers. Zij lieten hun brandblusser liever in de auto, voor een volgende gelegenheid.

De vraag is dus: wat kunnen wij in de praktijk van de politie verwachten? We willen geen litanie van klachten uitlokken, maar een antwoord op de vraag waar politiedienst ophoudt en burgerplicht begint. Wat mogen we verwachten, wat moeten we incasseren?

Uw brief dient behalve uw contact met de politie, ook uw eigen gedrag of verwachtingen te beschrijven. Dit ter lering, maar zeker ook vermaak. Stuurt u ons alstublieft geen dossiers met aangebrande correspondentie; wij zijn niet de ombudsman. Beknopte brieven met distantie, die het best de verbazing beschrijven, niet moraliseren maar het oordeel aan de lezer laten, worden geplaatst en beloond met een boekenbon van ƒ 35,-. Voor de goede orde: het mag ook gaan over hoe ver de politie bereid is het publiek tegemoet te komen, respectievelijk hoe weinig het publiek nog bereid is te accepteren. Brieven van politiemensen die hun ervaringen met het publiek beschrijven zijn dan ook welkom. Zaterdags Peil: inzake dienstverlening. Zaterdags Peil, postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. Voor computergebruikers per email aan zpeil@nrc.nl. Deze rubriek is, inclusief eerdere afleveringen, te vinden op Internet http://www.nrc.nl