Voormalig directeur beticht AOT van misbruik concurrentiebeding

AOT Moneymakers, een geldmakelaar die onderdeel uitmaakt van het effectenhuis Amsterdam Option Traders (AOT), houdt zijn werknemers onterecht aan een concurrentiebeding. Daardoor worden de valutahandelaren van het bedrijf onnodig geremd in hun carrière. Dat is de opvatting van T. Feijen, tot eind januari directeur bij AOT Moneymakers. Hij kan per 1 maart in dienst treden bij concurrent Oolders, Heyning & Voogelaar. Daarom eist hij in kort geding dat AOT zich niet op het concurrentiegeding mag beroepen. De zaak speelt woensdag voor de rechtbank in Amsterdam.

De transactie betekent voor Feijen een aanzienlijke positieverbetering. In salaris - momenteel 180.000 gulden, inclusief bonus en emolumenten - gaat hij er volgens de dagvaarding zo'n 25 procent op vooruit. Vooralsnog zit hij echter thuis. AOT Moneymakers houdt de valutahandelaar aan zijn concurrentiebeding. Dat verbiedt de valutahandelaar binnen negen maanden na beëindiging van het dienstverband te beginnen bij een concurrerend bedrijf.

Feijen meent dat zijn voormalige werkgever geen enkel relevant belang heeft bij handhaving van dit beding. Volgens hem is het algemeen bekend dat valutahandelaren in Nederland regelmatig van werkgever verwisselen. Bovendien is er in de branche geen sprake van exclusiviteit van cliënten. De vijf marktleiders - Haiten, Wallich & Matthes, Priebnon Yamani, AOT en Oolders - bedienen dezelfde klanten, voornamelijk grote en kleine banken. AOT geeft geen commentaar zolang de zaak onder de rechter is.