Vooral weinig vaardigheden; Gymlessen op basisscholen voldoen niet

UTRECHT, 17 FEBR. Op driekwart van de basisscholen voldoen de gymlessen niet aan de wettelijke voorschriften voor dat vak.

Dit concludeert de Onderwijsinspectie na een onderzoek op 107 basisscholen in heel Nederland.

De kwaliteit van de lessen is weliswaar goed, maar scholen letten te weinig op het aanleren van vaardigheden die nodig zijn voor goede beweging en sportbeoefening. Daardoor leren kinderen te weinig van de gymnastieklessen.

Slechts een minderheid van 26 procent van de schoolleiders heeft een “duidelijk en consistent schoolbeleid voor lichamelijk opvoeding”, aldus het inspectierapport. De vorderingen van leerlingen in het vak worden door 18 procent van de scholen 'consequent' bijgehouden.

Volgens het rapport van de inspectie heeft de helft van de scholen geen 'gepland aanbod' in lessen beweging en werken ze te weinig 'structureel' aan het ontwikkelen van vaardigheden bij de kinderen, zoals springen, ballen gooien, balanceren en goed ademhalen. Dertig procent van de scholen heeft in het verplichte 'schoolwerkplan' de doelstelling van het vak niet omschreven. De helft van de scholen heeft in het schoolwerkplan niet opgenomen hoe de lessen worden gegeven. Slechts 37 procent vermeldt hoe zwakke leerlingen extra hulp krijgen. Een school is verplicht in een schoolwerkplan de doelstelling en werkwijze van alle schoolvakken op te nemen.

De kwaliteit van de lessen is volgens de inspectie wel ruim voldoende. De lessen van speciaal opgeleide vakdocenten zijn beter dan die van groepsleerkrachten. Vakdocenten, die op de helft van de scholen werken, kregen twee keer zo vaak het oordeel 'goed' van de inspectie. Zij besteden meer aandacht aan de ontwikkeling van vaardigheden en leerdoelen, geven duidelijker instructies en houden meer rekening met verschillen tussen kinderen.

Een meerderheid van de scholen, 86 procent, besteedt voldoende tijd aan de gymnastiekles, gemiddeld twee keer in de week een les van drie kwartier, concludeert de inspectie. Wel gaat er te veel tijd verloren met reizen, omkleden en douchen. Een derde van de scholen heeft daarvoor een half uur nodig, de rest ongeveer 15 minuten.

De veiligheid bij gymnastieklessen is volgens het rapport overal goed. In bijna alles lessen worden veiligheidsmaatregelen getroffen. Wel is er op de meeste scholen te weinig aandacht voor instructie aan kinderen hoe ze elkaar hulp kunnen verlenen.