Universiteit Groningen: vijf jaar voor promotie

GRONINGEN, 17 FEBR. De Groningse Universiteit wil een vijfjarige opleiding voor promovendi beginnen. De bedoeling hiervan is de kwaliteit van de proefschriften te verhogen. De gebruikelijke vierjarige opleiding voor assistenten-in-opleiding (AIO's) vindt de universiteit te kort.

In plaats van vier jaar, wil de universiteit AIO's nog maar voor drie jaar aanstellen. De totale opleiding wordt echter vijf jaar door de introductie van een voorbereidende tweejarige opleiding, een soort brugklas. Het voornemen staat in het Ontwikkelingsplan 1997-2000 van de Groningse universiteit. In een toelichting zegt G. Mulder van de Dienst Onderwijs en Onderzoek dat AIO's in het begin van hun promotie-onderzoek over te weinig onderzoeksvaardigheden beschikken. Bovendien hebben jonge onderzoekers gemiddeld meer dan vijf jaar nodig om te promoveren.

Tijdens de vooropleiding krijgen de aanstaande AIO's geen salaris, maar een beurs van netto duizend gulden per maand. Daarmee verdienen zij in twee jaar evenveel als een AIO gedurende één jaar. De uitbreiding van de opleiding kost de universiteit dus niets.

Volgens D. Brouwer, voorzitter van het Groningse AIO-overleg komt het voorstel neer op een bezuiniging, omdat de universiteit minder geld hoeft te besteden aan uitkeringen. Nu moet de universiteit AIO's die na vier jaar nog niet zijn gepromoveerd, wachtgeld betalen. Om de uitgaven aan AIO-wachtgelden te verminderen, heeft het college van bestuur in november tevergeefs geprobeerd zogeheten beurs-promovendi aan te nemen. Brouwer: “Dat voorstel heeft het niet gehaald in de universiteitsraad; met dit nieuwe plan probeert het college van bestuur het systeem van beurs-promovendi alsnog ingevoerd te krijgen.”

Vier jaar geleden al stelde minister Ritzen (Onderwijs) voor een 'brugjaar' voor aanstaande promovendi in te voeren. Dit stuitte toen op verzet van onder meer het landelijk overleg van AIO's. Dat vreesde dat het brugjaar de gewone universitaire studie zou uithollen.