TRIOMF

Twee jaar van 'absolute hel' zijn voor de Britse Dynasty-ster Joan Collins (62) afgelopen. Zij hoeft het voorschot van 1,2 miljoen dollar van de Amerikaanse uitgeverij Random House niet terug te betalen, zo heeft een jury deze week geoordeeld. De uitgever had het bedrag teruggeëist omdat hij proefmanuscripten voor haar boek A Ruling Passion 'saai, gedateerd, clichématig' en dus niet publicabel achtte. Collins wierp tegen dat zij van de uitgeverij geen steun had gekregen bij het schrijven van haar roman. In de rechtszaal had Collins deze week haar koele Alexis Carrington-houding herwonnen. Toen de advocaat van de uitgeverij zijn aanval op haar schrijfpogingen wilde heropenen, glimlachte ze naar hem en zei: “Zonder toestemming, Meneer Callagy, mag u niet te dicht bij mij komen.” Vorige week was ze nog in tranen uitgebarsten toen hij haar liefdesromans met de grond gelijk maakte. Op de stoep voor de rechtbank, na de uitspraak van de jury, hief Collins voor de tientallen verslaggevers en fotografen een triomfantelijke vuist in de lucht.

    • Bernard Hulsman