Ramsj

LOUIS ANDRIESSEN, ELMER SCHÖNBERGER: Het apollinisch uurwerk; over Stravinsky

Gebonden, De Bezige Bij 1983, van ƒ 99,50 voor ƒ 29,90. Steven Sterk Utrecht.

Een boek over Stravinsky, waarin biografische passages en muziekanalyses worden afgewisseld met diverse 'zijsporen en parallelwegen' en tal van persoonlijke ontboezemingen van de auteurs. 'Overzicht is vereenvoudiging' waarschuwen ze in hun voorwoord en daar moeten ze duidelijk niets van hebben bij hun even complexe als eigenzinnige speurtocht. Index en een overzicht van de werken van Stravinsky.