Ramsj

REMIEG AERTS & THEODOR DUQUESNOY (samenst.): Een ereschuld; hoofdstukken uit onze koloniale geschiedenis

Paperback. Meulenhoff 1993, van ƒ 45,- voor ƒ 17,50. Scheltema Holkema Vermeulen Amsterdam.

Een verzameling artikelen uit De Gids - de vroegste uit 1848 - met als onderwerp de Nederlandse koloniale politiek. Aan het woord komen onder meer C. Snouck Hurgronje, R.A.J. van Lier en P.J. Veth met zijn befaamde aanklacht uit 1855 tegen de slavernij in Suriname.

Bij Scheltema (en Donner Rotterdam) is ook te vinden Volk voor Indië, het proefschrift van Martin Bossenbroek over de werving van Europese militairen voor de Nederlandse koloniale dienst tussen 1814 en 1909 (van ƒ 65,- voor ƒ 25,-).

    • Henk Lagerwaard