Ramsj

DR REGN. STEENSMA, DR C.A. VAN SWIGCHEM (red.): Honderdvijftig jaar gereformeerde kerkbouw

Gebonden, Kok 1986, van ƒ 65,- voor ƒ 19,90. De Slegte.

Een boek dat verscheen naar aanleiding van 150 jaar Afscheiding en 100 jaar Doleantie. Het geeft een overzichtelijk en soms heel gedetailleerd beeld van de honderden kerken die de gereformeerden (in al hun vaak raadselachtige vertakkingen) sinds 1834 hebben laten bouwen. Vooral interessant is de periode tussen beide wereldoorlogen, waarin architecten als B.T. Boeyinga - van de Koningskerk te Haarlem - zich sterk door de Amsterdamse School lieten inspireren. Met apart hoofdstuk over 'de gereformeerden en hun orgels'. Foto's, plattegronden en een register.

    • Henk Lagerwaard