Paars bestuur

Na het 'afblazen' van de opdeling van Rotterdam kondigt het duo Dijkstal-Van de Vondevoort voor “later dit jaar” behandeling aan van Amsterdam en Den Haag. Maar is dat nog wel nodig?

In het hoofdstuk Reorganisatie Binnenlands Bestuur van het Regeerakkoord uit 1994 wordt niet alleen de stadsprovincie 'beloofd'! Daar staat immers ook: “Indien de bestaande eenheden tegen nieuwe omstandigheden opgewassen blijken, kunnen ze worden gehandhaafd”.

Zoals hieruit overduidelijk naar voren komt vindt 'paars' zelf het trekken van nieuwe en dus steeds per definitie arbitraire grenzen voor toekomstige bestuurlijke eenheden niet per se noodzakelijk om regionale samenwerking mogelijk te maken.

In de geest van die passage zouden sommige provincies dan wèl, zowel van onderop als van bovenaf, met meer bevoegdheden moeten worden toegerust. Provincies kunnen daardoor hun regiofunctie aanzienlijk beter waarmaken dan nu nog het geval is.

    • P. Hans Frankfurther