Opsporing beursfraude doelmatiger

DEN HAAG, 17 FEBR. Om de effectiviteit van de opsporing en vervolging van effectenfraude te verbeteren zal de capaciteit van de Economische Controledienst (ECD) worden uitgebreid.

Dit is één van de maatregelen die minister Zalm (Financiën) in een notitie over handhaving van de integriteit van het effectenwezen aankondigt. De nota is gisteren mede namens de ministers Wijers (Economische Zaken) en Sorgdrager (Justitie) aan de Tweede Kamer aangeboden.

Bij het Openbaar Ministerie in Amsterdam is inmiddels de behandeling van beursfraudezaken toegewezen aan twee officieren van justitie. In het kader van het toezicht zal ook de capaciteit van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) worden vergroot. Daarnaast zullen bestuurlijke boetes en dwangsommen in de financiële toezichtswetgeving worden ingevoerd en worden de mogelijkheden voor antecedentenonderzoek verruimd.

Nederland spant zich in om de reikwijdte van de EU-richtlijn beleggingsdiensten uit te breiden met goederentermijntransacties. Daarmee kan de aanbieding van dit soort effecten door malafide instellingen vanuit het buitenland effectiever worden bestreden. Ten slotte kondigt minister Zalm aan de ministerraad in maart 1996 een wetsvoorstel voor te leggen ter verbetering van de bestrijding van misbruik voorwetenschap.

In de loop van 1996 zal de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) haar positie als onafhankelijk toezichthouder versterken door uitbreiding van haar eigen controlecapaciteit met acht mensen. Voorts hebben de STE en de ECD afspraken gemaakt om de doorlooptijd van onderzoeken naar misbruik van voorwetenschap te bekorten. Om de integriteit van het effectenwezen te blijven waarborgen is besloten de capaciteit van de ECD met acht formatieplaatsen uit te breiden.