Medisch specialisten samen ten strijde

UTRECHT, 17 FEBR. De medisch specialisten hebben besloten gezamenlijk op te trekken tegen de stelselherziening in de gezondheidszorg. Vanaf 1 september dit jaar vormen de Landelijke Specialisten Vereniging (LSV, 6.500 leden), de Nederlandse Specialisten Federatie (NSF, 2.400 leden) en het Convent van Wetenschappelijke Verenigingen één organisatie, zo hebben de ledenvergederingen deze week besloten. Het kleinere, gematigde Nederlands Specialisten Genootschap ( kk NSG) heeft zich niet bij de vereniging aangesloten, evenals als de vorig jaar opgerichte Coöperatieve Centrale vereniging van Medisch Specialisten ( kk CCMS).

De drie verenigingen zijn bereid het overleg met minister Borst (Volksgezondheid) te hervatten. In november zegde de LSV het vertrouwen in de minister op na uitspraken dat het zelfstandig declaratierecht van medisch specialisten en de aanspraak van de patiënt op aparte medisch specialistische hulp zouden worden afgeschaft. Het hervatten van het overleg houdt niet in dat het standpunt van de verenigingen over de stelselherziening is gewijzigd, zo schrijven de verenigingen aan hun leden.

Aanleiding voor het samengaan is volgens een verklaring de noodzaak de krachten te bundelen tegen stelselherziening. Deze houdt een “structurele verslechtering” in voor mensen die een specialistische behandeling nodig hebben. Patiënten zullen volgens de specialisten worden geconfronteerd met 'Engelse toestanden': steeds langere wachtlijsten, terwijl operatiekamers leeg staan.

In de herziening, die is gebaseerd op de voorstellen van de commissie-Biesheuvel, verliezen medisch specialisten het recht om zelfstandig hun rekeningen bij zorgverzekeraars te declareren. Voortaan doet het 'ziekenhuis-nieuwe-stijl' dat, de specialisten worden onderdeel van het ziekenhuisbudget. Ook wordt de aanspraak op medisch specialistische hulp vervangen door een aanspraak op ziekenhuishulp. “De medisch specialisten worden in een bureaucratische structuur ondergeschikt gemaakt aan ziekenhuisdirecties. De directe belangenbehartiging van de patiënt komt daarmee in gevaar”, aldus de verklaring.

De komende maanden gaan de drie voorzitters van de verenigingen het fusieproces coördineren. Er is nog geen naam voor de nieuwe vereniging. De nieuwe organisatie moet volgens LSV-voorzitter J. Kingma een “platform” worden waar specialisten met verschillende meningen met elkaar in discussie kunnen gaan, maar die jegens de politiek namens alle specialisten moet kunnen optreden. De nieuwe vereniging krijgt drie ledengroepen ('kamers'), voor vrij gevestigde specialisten, voor specialisten in dienstverband en voor specialisten in academische ziekenhuizen.