'Lonen sociale werkplaatsen moeten omlaag'

DEN HAAG, 17 FEBR. De ruim 80.000 werknemers in de sociale werkplaatsen moeten een 32-urige werkweek tegen wettelijk minimumloon krijgen. Het hogere 'functieloon' moet verdwijnen.

Dat heeft MKB Nederland-voorzitter J. Kamminga gisteren in een vergadering van de Sociaal-Economische Raad (SER) namens de werkgevers voorgesteld. De vakbeweging is “onthutst” over het werkgeversvoorstel.

De SER adviseerde het kabinet gisteren over de voorgenomen herziening van de Wet sociale werkvoorziening (WSW). Het kabinet wil de doelgroep beperken tot mensen die “door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking alleen onder specifiek aangepaste omstandigehden kunnen werken”.

De SER is het eens met het kabinet dat het wenselijk is de regelingen voor de sociale werkplaatsen, het jeugdwerkgarantieplan en de banenpools te stroomlijnen. Het kabinet wil de gelden die beschikbaar zijn voor Jeugdwerkgarantieplan en banenpools samenvoegen en overdragen aan werkfondsen die door de gemeenten zullen worden beheerd.

Om de doorstroming in de sociale werkplaatsen te bevorderen, wil het kabinet dat WSW'ers eens in de drie jaar door indicatiecommissies worden beoordeeld om na te gaan of ze nog op een WSW-plaats aangewezen zijn of dat ze kunnen doorstromen naar een niet-gesubsidieerde baan. De indicatiecommissies worden ook verantwoordelijk voor betere selectie.

Werknemers die blijvend zijn aangewezen op de sociale werkplaats komen na twee jaar het minimumloon te hebben verdiend in aanmerking voor een hoger functieloon. De werkgevers pleiten voor een minumumloon ook na die twee jaar, want volgens Kamminga is de werkvoorziening volkomen uit de hand gelopen. Er staan 20.000 werknemers op een wachtlijst. De jaarlijkse doorstroming is minder dan één procent. De werkgeversvoorzitter heeft niet het vertrouwen dat invoering van indicatiecommissies de doorstroming bevordert. Een belangrijk obstakel is volgens Kamminga het functieloon. “Vermeden dient te worden dat vanwege de gunstige arbeidsvoorwaarden gesubsidieerde arbeid een aanzuigende werking krijgt en uitstroom om die reden achterwege blijft”, aldus Kamminga in het gezamenlijke werkgeversstandpunt.

De vakbeweging en een meerderheid van de onafhankelijke Kroonleden zijn tegen verlaging van de beloning. Perspectief op functieloon is voor hen een cruciale voorwaarde. “Wij hebben geen enkele behoefte aan een debat over de rechtspositie van de huidige WSW-werknemers”, aldus E. Vogelaar, vice-voorzitter van de vakcentrale FNV.

In de sociale werkvoorziening is nog onlangs een nieuwe CAO met een 36-urige werkweek afgesloten. Een meerderheid van de SER (werkgevers en Kroonleden) wil een werkweek van 32 uur. De werknemers en twee Kroonleden pleiten voor een werkweek van 36 uur.