Kwakzalverij

Op de opiniepagina van 14 februari trekt de heer Renckens van leer tegen iatrosofen, medici, politici, homeopaten en ten slotte ook tegen antroposofen. Zijn artikel biedt nauwelijks houvast voor een gewogen reactie. Maar als hij aantoonbare onjuistheden opvoert, is een reactie toch op zijn plaats.

Antroposofische artsen hebben zich altijd op het standpunt gesteld dat iemand eerst gewoon regulier arts moet zijn, voordat hij kan beoordelen of een andere therapie geïndiceerd is. Of dit via de wet moet worden afgedwongen, is een andere vraag, waar zij zich nooit over hebben uitgelaten.

Wij hebben niet de illusie dat deze nuance bij de heer Renckens zal overkomen, maar stellen er wel prijs op dit de lezer te laten weten.

    • B.C. Witsenburg