Klachtenlitanie over parkeerbeleid

UTRECHT, 17 FEBR. Voorzitter G. van der Hart van de Vereniging Exploitanten Parkeergarages Nederland (Vexpan) viel in de Utrechtse Janskerk van de ene verbazing in de andere. Hij was veel gewend op het gebied van parkeerellende, maar “dit heb ik nog niet eerder gehoord”. Op dat moment waren de bewoners van de binnenstad pas halverwege hun klachtenlitanie op een forum over het Utrechtse parkeerbeleid, dat deze week in het stadhuis was georganiseerd.

De stad staat voor een ingrijpende fase in haar streven naar een autoluw centrum. In twee jaar tijd moeten 750 parkeerplaatsen verdwijnen, vooral op de grachten. Voorts willen B en W twee parkeergarages aan de oostkant van het centrum bouwen. Op het Lepelenburg kan ondergronds een garage met zo'n vierhonderd plaatsen komen, louter voor bewoners.

Al in 1975 heeft de gemeenteraad besloten dat de grachten parkeervrij moeten worden, memoreerde wethouder H. van der Steenhoven. Vooral de keldergewelven langs de grachten hebben zwaar te lijden.

De animo van bewoners om zo'n zevenhonderd meter te lopen naar een dure garage was gering. De belofte van de wethouder dat er fietsenstallingen komen bij de garages werd met gesis ontvangen. Nu al zeggen sommigen een half uur te moeten lopen om bij hun auto te komen en 's avonds laat is er een onrustige pendel van bewoners die hun auto buiten de singels ophalen. Kritiek op parkerende horeca-klanten en het vergunningenbeleid kreeg luide bijval.

Utrecht is ver gevorderd met flankerend beleid, zoals een goedkoop winkel-buskaartje, citytaxi en treintaxi, maar dat stelde de aanwezigen niet gerust. S. Kuperus van het bewonerscomité Zuidelijke Oude Binnenstad bepleitte een sanering van de bestaande parkeerruimte. In het noordelijke deel van de binnenstad heeft dat al honderden plaatsen opgeleverd.

De vraag van bewoner Kuperus of parkeerondernemers ook veilige kleinschalige voorzieningen kunnen realiseren, bracht Vexpan-voorzitter Van der Hart weer bij zijn positieven. Dat is geen enkel probleem, verzekerde hij.