Israel wacht op zijn beurt bij de koffiedikkijker

TEL AVIV, 17 FEBR. Premier Shimon Peres kan rustig slapen. Niet alleen de opiniepeilingen maar ook Israels nationale waarzegster beloven hem een klinkende verkiezingszege. Zou Peres stiekem eerst naar deze charmante sterrenwichelaarster zijn gegaan alvorens hij de knoop doorhakte en vervroegde algemene verkiezingen aankondigde?

We zullen het nooit te weten komen want deze vrouw weigert halsstarrig, onder verwijzing naar het beroepsgeheim, te onthullen wie er allemaal bij haar te rade gaan. “Ik heb veel belangrijke politici bij mij gehad”, zei ze deze week in een tv-programma met een sfinxachtige lach om haar knalrode lippen. Dat kennis van de stand van de sterren in het Midden-Oosten even belangrijk is als gegevens over de sterkte van legers, en soms misschien belangrijker, heeft de Egyptische president Anwar Sadat indertijd bewezen. De uitleg van een sterrenbeeld door zijn vertrouwde sterrenwichelaar bracht hem op het idee zijn historische vredespelgrimage naar Jeruzalem te maken.

Het stilzwijgen van Israels nationale sterrenwichelaarster kan niet verhullen dat 'heiligen' in de Israelische politiek op de achtergrond een belangrijke rol spelen. De beleving van het jodendom door de joden uit Marokko is zonder 'heiligen', levend of dood, ondenkbaar. Omdat zij na de Russen de grootste gemeenschap in het land zijn, laten politici zich aan de vooravond van verkiezingen graag met deze heiligen op heilige dagen zien en fotograferen.

Heeft U wel eens van Babi-Sali gehoord? Zijn uitdagend mooie maîtresse van weleer heeft eens over zijn verboden zwakheden gesproken. Vanuit Netivot, een stadje in de Negev-woestijn, regeert deze als heilig beschouwde man over honderdduizenden joden van Marokkaanse afkomst. Met massa's komen ze een dag per jaar naar Netivot om hem te zien, om kaarsjes in het vuur bij het graf van zijn vader te gooien, om door hem geheiligd water te kopen, om vruchtbaarheid en geluk af te smeken. Politici van links en rechts vermengen zich onder de vrome menigte in de hoop de gunsten van de gelovigen in de stembus in de wacht te slepen.

Het is dus niet zo verwonderlijk dat in de schaduw van deze heiligen reeksen koffiedikkijkers, handlezers, waarzeggers en sterrenwichelaars een dikke boterham verdienen. De wachtkamers van sommige koffiedikkijksters zitten stampvol. Net als bij de dokter moet je geduldig op je beurt wachten of telefonisch afspreken, voor zo'n honderd gulden per bezoek. “Fantastisch was het”, vertelde een vriendin die op zoek naar de liefde aan een waarzegster is verslaafd. “Ze wist precies te vertellen waarom mijn huwelijk was mislukt. Nu weet ik ook dat ik de nieuwe man van mijn leven zal ontmoeten”. Dat was enkele maanden geleden. De prins van haar leven is inmiddels op het toneel verschenen en sedertdien is haar geloof in de waarzeggerij nog onwrikbaarder geworden.

Andere Israeliërs geloven steevast dat Israel het lievelingsoord van ruimtemensen is. Er schijnt geen plek ter wereld te zijn waar per vierkante kilometer zoveel mysterieuze vliegende schotels zijn geland en waargenomen als het joodse land. Een peloton militairen kreeg een vreselijke schrik tijdens een nachtelijke oefening in de Negev-woestijn toen een formatie vliegende schotels over hen vloog. Dit voorval werd onlangs in de Israelische pers beschreven. Op 6 november 1991 bezocht een reus de woning van Yitzhak Mordechai in Beit Shean, weet de Jerusalem Report te melden. Driehonderd soldaten hebben in jeeps zes uur achter dit monster aangezeten. Bij de grens met Jordanië verdween het ding. Recenter is de ontmoeting van Herzl Ksantini met zo'n ruimtemonster. Op zondag 8 januari 1995 begon zijn huis om negen uur 's avonds te schudden. “Het was net een aardbeving”, herinnert hij zich nog. Herzl opende de deur en verstijfde van schrik. Voor hem stond een monster, drie meter lang. “Het had de kleur van modder, lange benen maar geen armen.” Uit het hoofd van het monster straalde licht. 's Ochtends vond soldaten van de grenspolitie diepe afdrukken van grote voeten over een afstand van acht kilometer.

En zo zijn er honderden meldingen van dergelijke ontmoetingen en waarnemingen van vliegende schotels genoteerd. De mystici onder de gelovigen geloven dat de engelen die in de Bijbel worden beschreven naar het 'heilige land' terugkeren. Anderen geloven zelfs dat het grote aantal waargenomen onverklaarbare verschijnselen in en bij de moshav Kadimah in verband moet worden gebracht met de Bijbelse plaats Kedmah, die een rol is toebedeeld bij de komst van de Messias.

Psychologen spreken van de 'Jeruzalem-ziekte', waarmee ze doelen op in trance rakende gelovigen die tijdens de processie door de Via Dolorosa tijdens het Paasfeest menen Christus te zien of te zijn. De emoties van de geschiedenis mengen zich hier met de verwachtingen van de toekomst.

    • Salomon Bouman