Interpolis ambieert positie in 'top drie'

AMSTERDAM, 17 FEBR. De verzekeringsmaatschappij Interpolis, een volle dochter van de Rabobank, wil na een spectaculair winstherstel de komende jaren een van de drie grootste Nederlandse verzekeraars worden. Interpolis staat volgens voorzitter mr. J. Vullings van de hoofddirectie nu op een vijfde plaats.

Vullings sluit een overname van een andere verzekeraar niet uit, maar zegt expliciet op dit moment niet in gesprek te zijn met Delta Lloyd, de Nederlandse dochter van de Britse verzekeraar Commercial Union, die in de branche als overnamekandidaat te boek staat. Net als Delta Lloyd heeft Interpolis de afgelopen paar jaar danig gesneden in het personeelsbestand om de slagvaardigheid te vergroten. Dat heeft bij Interpolis tot nu toe zo'n 500 arbeidsplaatsen gekost, zo vertelde Vullings gistermiddag bij de lancering van een nieuw logo, een school vissen.

Als het sociaal plan per 1 juli afloopt zal de daling van het aantal arbeidsplaatsen ongeveer 550 bedragen. Eind vorig jaar werkten iets meer dan 1900 mensen bij Interpolis, waarvan zo'n 275 op flexibele contracten als uitzendkracht of ingehuurde automatiseringsdeskundige.

Over de entree op de verzekeringsmarkt van Robeco, de beheerder van beleggingsfondsen waarmee de Rabobank een strategische samenwerking heeft, is Interpolis “neutraal”, aldus Vullings. Het verschil tussen verzekeringsprodukten en spaarrekeningen bij banken is steeds meer vervaagd en de Rabo heeft dat zelf opgelost door Interpolis te kopen, dus waarom zou Robeco zo'n stap ook niet zetten. Interpolis is koploper op de markt voor koopsompolissen, waar Robeco's nieuwe verzekeringsdochter RoZeker ook 5 procent marktaandeel wil veroveren.

Tegenover Interpolis' banenverlies staat een ware winstexplosie. Vorig jaar ging de winst voor belasting met 60 procent omhoog naar 221 miljoen gulden. De netto winst is 151 miljoen. In 1994 was het resultaat voor belastingen 138 miljoen. Dit jaar sluit Vullings een winstgroei van 30 procent niet uit.

“Begin jaren negentig ging de winst alleen maar bergafwaarts en de vraag was wat wij daaraan moesten doen”, zo vertelde Vullings. De verzekeraar is sinds 1990 in handen van de Rabobank, nadat eerdere fusiebesprekingenmet de andere grote coöperatieve verzekeraar, Avéro Centraal Beheer, waren afgeketst.

Avéro Centraal Beheer, inmiddels onderdeel van bank en verzekeraar Achmea, is met name in de noordelijke provincies een geduchte concurrent van Interpolis, die zelf traditioneel sterk is beneden de grote rivieren. In de agrarische sector is Interpolis marktleider met een marktaandeel van 60 procent. Een van de concurrenten is een dochter van Delta Lloyd. Zou Interpolis die misschien willen overnemen als Delta Lloyd zelf niet te koop is, of te duur? “Is iemand bereid stukken van zijn bedrijf uit te ponden?”, was Vullings' wedervraag.

Om de kosten te beteugelen en de organisatie ondernemender te maken, nam Interpolis de management consultants van McKinsey in de arm. “Dat was heel nadrukkelijk een co-produktie. Het was niet zo dat McKinsey ons kwam vertellen hoe het moest”, aldus Vullings. De pyramide organisatie is inmiddels gesloopt en het bedrijf is verdeeld in zogeheten business units die met grotere zelfstandigheid zaken doen met klantengroepen.

Interpolis wil zijn groeidoelstelling vooral realiseren door nauwer samen te werken met de Rabobank. Vullings noemde dat “heel spannend”, omdat de ruim 550 plaatselijke Rabobanken in principe zelf kunnen kiezen met welke aanbieder van verzekeringsprodukten zij in zee gaan voor hun klant. Sinds de overname door de Rabobank is het aandeel van Interpolis in de afzet van verzekeringsprodukten door de bank opgelopen van 47 procent naar 62 procent vorig jaar.