Inflatie Portugal naar laagterecord

LISSABON, 17 FEBR. De inflatie in Portugal is in de twaalf maanden tot en met januari uitgekomen op 2,5 procent. Dat percentage is in ongeveer dertig jaar niet zo laag geweest, zo heeft het Portugese bureau voor de statistiek laten weten. In de twaalf maanden tot en met december lag het percentage nog op 3,4. De sterke daling van het inflatiepercentage betekent een opsteker voor de socialistische regering van het land, die van alles onderneemt om het tekort op de begroting terug te dringen. Analisten zijn verbaasd over de snelheid van de vermindering en hebben gezegd dat de officiële doelstelling voor de inflatie in dit jaar, 3,25 procent, wellicht kan worden gehaald. Er is nu ook ruimte ontstaan voor verlaging van de rente in Portugal. Met een lagere rente gaan de kosten voor de financiering van de overheidsschuld omlaag. Betaling van rente en aflossing vormt een van de grootste posten op de Portugese begroting. (Reuter)