Hypocriet

Critici als de PvdA-ideologen Bart Tromp en Paul Kalma, die zich de laaste weken fel keren tegen het te “liberale, te weinig sociale beleid” van het kabinet-Kok, lijden volgens de PvdA-leider aan “lafheid met terugwerkende kracht” (NRC HANDELSBLAD, 10 februari). Hoe begrijpelijk deze furieuze reactie van de premier ook is, desondanks moet zij als uitgesproken hypocriet worden bestempeld. Voor elke rechtgeaarde socialist is het zo langzamerhand immers zonneklaar dat de hoofdkoers van 'paars' geen perspectief biedt, omdat hij niet wordt bepaald door uitdagende en inspirerende ideële eindtijdgedachten van visionairs als Marx (om maar te zwijgen van Jesaja), maar wel door uitzichtloze tot cynisme en lethargie leidende rationele gedachten van profeterende wetenschappers als Francis Fukuyama, van wie VVD-leider Bolkestein zo'n bewonderaar is.

    • Wouter ter Heide