Huurwaarde

In de NRC Handelsblad van 8 februari schrijft Cees Banning: “Nederland is het enige land in de Europese Unie waar de hypotheekrente ongelimiteerd kan worden afgetrokken van het belastbaar inkomen, terwijl een eigenaar de huurwaarde van de eigen woning, volgens een wettelijk forfait bij het belastbaar inkomen moet optellen.”

Hieruit zou men kunnen concluderen dat het al dan niet terechte voordeel van de belastingaftrek moet worden teruggeploegd door het invoeren van het zogenaamde huurwaardeforfait.

Wie kan mij uitleggen waarom een huiseigenaar die geen hypotheek op zijn huis heeft toch een bedrag volgens het wettelijk forfait moet optellen bij zijn belastbaar inkomen?

    • H.J.M. Beijk