Heilige grond

De Metsbanen werden in 1926 gebouwd. De eerste twaalf jaar was Leimonias actief in Scheveningen. Toen die club naar Den Haag verhuisde werd de HLTC De Metselaars opgericht. De diepe ligging van het centrecourt en de geringe afstand tot de Noordzee kunnen voor een verrassend effect zorgen: de tennisbal heeft veel te stellen met de dwarrelwinden op het complex. Bij de finale van het NK in 1970 tussen Evert Schneider en Fred Hemmes sloeg de laatste een lob die onder normale omstandigheden buiten de lijnen zou zijn beland. Schneider stond op matchpoint en waande zich al kampioen. Beide spelers zagen tot hun verbazing dat de lob door een windvlaag aan lengte verloor. Hemmes werd later die middag tot kampioen gekroond. Een paar jaar eerder bracht Jan Hajer, ter voorbereiding op de finale tegen Tom Okker, de nacht door in het gravelhok van de Mets. Okker won. Na 32 jaar werd in 1987 voor het laatst een NK op de Mets gespeeld. Het complex was verouderd en de tennisbond koos voor een andere locatie. Een protestbrief van oud-kampioenen onder het motto tennis en traditie gaan hand in hand kmocht niet baten.