DSM werkt samen met twee energiebedrijven

Het chemieconcern DSM heeft met de energiebedrijven EZN en EPZ voorlopige overeenstemming bereikt over samenwerking op de lokatie in Geleen. Van de huidige medewerkers van DSM Utilities, ongeveer 470, zullen er rond het jaar 2000 ongeveer 160 bij EPZ werken en honderd bij DSM. De overige medewerkers worden, eventueel na om- of bijscholing, herplaatst binnen het DSM-concern. Het bedrijf verwacht dat gedwongen ontslagen niet nodig zijn, zo heeft het bekendgemaakt.

Stroomproducent EPZ gaat op het terrein van DSM in Geleen een Warmte-Krachtcentrale (WKC) bouwen van 240 megawatt. Deze levert stroom voor het produktieproces bij DSM en ook stroom aan het openbare net. Ook met het stroom-distributiebedrijf EZN is een overeenkomst gesloten. De nieuwe centrale moet in 1999 in bedrijf komen.

DSM Utilities zorgt nu op de lokatie in Geleen voor de produktie en distributie van stroom. De exploitatie van de Warmte-Kracht-Centrale wordt ondergebracht in een dochteronderneming van EPZ. Het uit bedrijf nemen van oude installaties en het moderniseren van andere installaties gaat gepaard met verlies van banen. DSM Utilities blijft in de toekomst zorgen voor zuivering van afvalwarter en verwerking van reststoffen.

De komende maanden worden de overlegorganen bij de betrokken ondernemingen geïnformeerd. De definitieve overeenkomst wordt naar verwachting in de loop van dit jaar getekend.