Consument energie betaalt indirect voor KNVB-zender

N.V. Nuon Telekabel is een dochteronderneming van het energiedistributiebedrijf Nuon. De kabelexploitant is participant in het KNVB-sportkanaal. Daardoor zijn energieverbruikers indirect betrokken bij de financiering van de sportzender.

ARNHEM, 17 FEBR. Wie in Friesland, Flevoland en Gelderland het licht aan doet, het gas aansteekt of de waterkraan opent, heeft financieel te maken met de plannen voor een commerciële sportzender van de KNVB. Want N.V. Nuon Telekabel, een van de participanten in het sportkanaal, is een volledige dochter van Nuon, het energiedistributiebedrijf dat in deze provincies electriciteit, gas, water en warmte levert.

Energieverbruikers in deze provincies ontvangen een rekening van Nuon, een bedrijf dat enkele jaren geleden is ontstaan uit een fusie tussen kleine regionale energiebedrijven. Nuons tarieven voor kleinverbruikers zijn niet hoger dan het door minister Wijers (Economische Zaken) vastgestelde maximum. Toch maakt het bedrijf winst op energie. Die winst gaat gedeeltelijk naar de aandeelhouders, onder andere de provincies Friesland, Gelderland en Flevoland en de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Gorssel en Rheden. Deze overheden, die zijn vertegenwoordigd in Nuons raad van commissarissen, kunnen hun deel van de winst gebruiken voor provinciale of gemeentelijke uitgaven. De overige winst investeert Nuon in onderhoud en vernieuwing van het energiedistributiesysteem, in elektricteitsopwekking en in waterwinning.

Maar Nuon heeft ook 150 miljoen gulden geïnvesteerd in de vorig jaar opgerichte N.V. Nuon Telekabel. Dat is een exploitant van kabelnetten die met 440.000 aansluitingen nu al tot de grootste ondernemingen van de sector behoort. Nuon Telekabel heeft verder 350 miljoen gulden van banken geleend. De jaarlijkse omzet van de kabelactiviteiten is op het ogenblik honderd miljoen gulden.

De kabelexploitant zet daarnaast zo'n zeventien miljoen gulden om in de telecommunicatie. Dit jaar heeft hij tweehonderd miljoen gulden investeert in die sector om in 1998 regionaal de concurrentie met PTT Telecom aan te kunnen.

Nuon Telekabel opereert met 140 personeelsleden volkomen gescheiden van moederonderneming Nuon, benadrukt de directeur J.L. Bron. Toch is de scheiding niet volledig. Communicatie manager P.H.M. Wijnen van Nuon is tevens voorlichter van Nuon Telekabel.

Vorig jaar leed Nuon Telekabel een verlies van enkele miljoenen en voor de komende twee jaar is het vooruitzicht niet beter. Maar directeur Bron is ervan overtuigd dat vanaf 1998 winst geboekt zal worden. Die winst gaat dan naar aandeelhouder Nuon. Dat energiebedrijf kan het geld voor van alles gebruiken, zelfs voor verlaging van energietarieven. Voor de energieconsumenten is dat een kwestie van geduldig afwachten. Ze hadden ook geen stem toen Nuon Telekabel besloot om zeven miljoen gulden te investeren in het KNVB-sportkanaal.

Volgens directeur Bron lijkt het KNVB sportkanaal “een profijtelijke investering” waarvan abonnees van kabeltelevisie ook voordeel kunnen hebben. Hij zegt dat door in het sportkanaal te participeren, Nuon Telekabel invloed kan uitoefenen op kabeltarieven. Als het sportkanaal winst maakt en Nuon Telekabel daarvan een deel opstrijkt, kan aan abonnees in de toekomst wellicht korting worden gegeven, spiegelt hij voor.

Nuon Telekabel was als eerste kabelexploitant op de hoogte van de sportzender en heeft de plannen om eraan deel te nemen geheim gehouden voor andere “kabelaars”, zoals Bron zijn collega kabelexploitanten noemt. De vereniging van kabelexploitanten Vecai was dan ook volkomen verrast toen het nieuwe sportkanaal werd gepresenteerd. Nuon Telekabel heeft een aandeel van zeven procent bedongen. Aanvankelijk was de bedoeling dat vier kabelexploitanten ieder voor vijf procent aan het sportkanaal zouden kunnen deelnemen. Momenteel wordt onderhandeld welke kabelexploitanten de resterende 13 procent van de aandelen krijgen.

    • Ben van der Velden