Borgmolen

Met grote verbazing las ik in de krant van 12 februari (in een artikel van Paul Steenhuis) dat er plannen worden beraamd om de Borgmolen in de polder De Bird (gemeente Boarnsterhiem) te verplaatsen naar het geplande 'Kameleon-Ervarium' in Terherne aan het Sneekermeer. Dit omdat de polder natuurgebied moet worden. Ik dacht dat beleidsmakers en bestuurders er inmiddels toch wel van doordrongen zijn dat natuurontwikkeling samen moet gaan met behoud van de cultuurhistorische waarden van het landschap.

Het kan toch niet waar zijn dat in 1996, het Jaar van het Industrieel Erfgoed, een molen uit zijn oorspronkelijke omgeving wordt verwijderd om op een plaats neergezet te worden waar hij niet hoort. De molen als erkend monument heeft alleen 'in situ' waarde. De prachtige, bij het artikel afgebeelde, foto van Sake Elzinga laat dat overduidelijk zien. Voor de toeristische Kameleon-speeltuin moet dan maar, indien beslist nodig, een nieuwe molen gebouwd worden.

    • M. Donkersloot-De Vrij