Alternatief plan Van Abbemuseum

EINDHOVEN, 17 FEBR. Het college van B en W van Eindhoven wil een alternatief plan ontwikkelen voor de vernieuwing van het Van Abbemuseum, dat voorziet in een uitbreiding achter het bestaande gebouw. Uit een eerste ruwe berekening blijkt dat dit alternatief ongeveer 41 miljoen gulden gaat kosten, 14 miljoen meer dan het oorspronkelijke plan. Dat is volgens wethouder A. Scherf nodig omdat een langdurige juridische procedure de uitvoering van een eerder door de raad vastgesteld bouwplan vooralsnog onmogelijk maakt. Uitbreiding van het museum is nodig om de collectie hedendaagse kunst verantwoord te kunnen exposeren. De raad stemde enkele jaren geleden in met een plan van architect A. Cahen en stelde daarvoor ruim 27 miljoen gulden beschikbaar. Tegen dat plan is verzet gerezen omdat daarmee onder andere de bakstenen voorgevel en het karakteristieke klokkentorentje zouden verdwijnen. Omdat uitkomst van de juridische procedures ongewis is, vinden B en W het verstandig nu al een alternatief plan te maken. (ANP)