AKO-PRIJS

De Stichting AKO Literatuurprijs is op zoek naar een tweede sponsor. De huidige sponsor van de jaarlijkse literatuurprijs, de kiosk-keten AKO, wil de prijs nog wel steunen, maar niet meer voor het volle bedrag. De AKO heeft de ondersteuning van de prijs gegarandeerd tot en met 1996, zodat er in oktober van dit jaar nog een winnaar kan worden aangewezen. Daarna is het voortbestaan van de prijs onzeker.De AKO wil zich de komende tijd vooral op het niet literaire genre richten en wil na tien jaar sponsoring niet meer alleen met literatuur worden vereenzelvigd. De AKO betaalt nu jaarlijks drieënhalve ton aan de prijs, waarmee het geldbedrag van een ton, de juryhonoraria en de organisatie worden gedekt.