VVD-fractie wijst plan dijken door te steken van de hand

DEN HAAG, 16 FEBR. Regeringsfractie VVD is tegen het plan om in Zeeland dijken door te steken, waardoor in een aantal polders weer schorren en slikken kunnen ontstaan.

“Ik voel er helemaal niets voor”, zei het Kamerlid Te Veldhuis gisteren tijdens een debat over het zogeheten Westerschelde-verdrag, waarin Nederland en Vlaanderen verdieping van de vaarroute naar Antwerpen hebben geregeld. Herstel van de natuur maakt deel van het verdrag uit. In Zeeland is beroering over het 'ontpolderen' ontstaan.

De regeringsfracties PvdA en D66 zeiden niet op de uitkomsten van een inspraakronde over het natuurherstel vooruit te willen lopen. “Ik zeg niet nu al dat er ontpolderd mag worden”, aldus Van Waning (D66). “Wij wachten tot mei, wanneer alle inspraakronden zijn geweest.” Behalve oppositiepartij CDA, vonden PvdA en D66 met dit standpunt ook minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) aan hun zijde. “Hoe vaak hebben wij het al niet andersom gedaan, wat wel tot grote commotie, maar niet tot draagvlak leidde?”, aldus de minister.

Het debat concentreerde zich vervolgens op het geld dat met het natuurherstel gemoeid is. In het verdrag is opgenomen dat Vlaanderen hiervoor 44 miljoen gulden beschikbaar stelt, ongeveer tien procent van de kosten die met de verdieping gemoeid zijn. Het is echter onduidelijk hoeveel het natuurherstel gaat kosten.

Te Veldhuis zei dat het wat de VVD betreft bij 44 miljoen moet blijven. “Ik vraag mij af of het billijk is de Nederlandse belastingbetaler voor meerkosten te laten opdraaien, terwijl België het economische voordeel heeft.” Ook het CDA vond dat. Namens de PvdA zei Lilipaly: “Ik ga ervan uit dat de rest eventueel bijgepast wordt.” D66 liet zich ook zo uit.

Volgens minister Jorritsma was er sprake van een misverstand. Met Vlaanderen is, legde ze uit, een bedrag afgesproken voor het “herstel van de directe effecten” van de verdieping. Het bij wijze van compensatie creëren van nieuwe stukken natuur is echter “typisch Nederlands beleid”. Op de kosten daarvan kan Vlaanderen niet worden aangsproken.