VS: hervormers in Rusland moeten zich verenigen

WASHINGTON, 16 FEBR. De Amerikaanse regering heeft gisteren de hervormingsgezinden in Rusland opgeroepen zich voor de presidentsverkiezingen achter één gezamenlijke kandidaat te scharen en duidelijk gemaakt geen heil te zien in de communistische presidentskandidaat Gennadi Zjoeganov.

De Amerikaanse verklaring is een reactie op de aankondigingen van Zjoeganov en van president Jeltsin, gisteren, dat beiden deelnemen aan de presidentsverkiezingen die op 16 juni worden gehouden. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, Nicholas Burns, zei gisteren dat Washington belang heeft bij de uitslag van de Russische presidentsverkiezingen en daarbij “het anti-hervormingsdeel van het Russische politieke spectrum niet steunt”. Hij onderstreepte dat de regering-Clinton het hervormingsproces in Rusland wil bevorderen en in president Jeltsin waardeert dat deze het beleid in die richting heeft gestuurd. Maar Burns maakte duidelijk dat daarmee niet is gezegd dat Washington de kandidatuur van Jeltsin ondersteunt: “Het is niet aan de Verenigde Staten in het verkiezingsproces [in Rusland] in te grijpen. U zult ons niet enige partij of kandidaat horen steunen.” Het gaat Washington, zei hij, om het beleid van hervormingen: “Het proces, en niet de afzonderlijke hervormer, is aantrekkelijk voor de Verenigde Staten. We geloven dat het Russische volk en de Russische betrekkingen met de rest van de wereld beter af zijn als hervormers aan de macht blijven.” Burns maakte duidelijk dat noch de ultra-nationalisten noch de communisten bereid zijn dat hervormingsproces voort te zetten: “We laten er geen misverstand over bestaan dat we vinden dat de heer Zjirinovski of de communisten een toekomst vertegenwoordigen die er democratisch of hervormingsgezind uitziet.”

Volgens Burns zouden alle hervormingsgezinde krachten in Rusland zich achter één gezamenlijke kandidaat moeten scharen om te voorkomen dat de communist Zjoeganov op 16 juni wordt gekozen. Hij kondigde aan dat minister Warren Christopher (Buitenlandse Zaken) tijdens zijn voorgenomen bezoek aan Moskou half maart Russische politici van diverse politieke richtingen zal ontmoeten. Alleen Zjirinovski komt niet in aanmerking voor een onderhoud met Christopher.

Volgens Burns geloven de Verenigde Staten ondanks “enige zorgwekkende signalen” nog steeds in de hervormingsgezindheid van Jeltsin. Hij trad niet in detail, maar vermoed wordt dat hij doelde op Jeltsins bijstelling van zijn beleid na de communistische zege bij de parlementsverkiezingen van december, het vertrek van hervormingsgezinde adviseurs van Jeltsin en commentaren van de president over Tsjetsjenië. (Reuter)