Te veel verdachten bij politie geregistreerd

DEN HAAG, 16 FEBR. Enkele honderden mensen staan “geheel ten onrechte” als verdachte vermeld in de registers van de politie. De oorzaak daarvan ligt bij het openbaar ministerie (OM). Dit concludeert de Registratiekamer in een rapport dat gisteren is gepubliceerd.

Volgens de Registratiekamer, een adviesorgaan van de regering op het gebied van de privacy van burgers, verzuimt het OM regelmatig de politie op de hoogte te stellen wanneer een zaak is geseponeerd. Ook bij ontslag van rechtsvervolging of vrijspraak van een verdachte wordt de politie niet altijd geïnformeerd. Het merendeel van de zaken betreft sepots.

De Registratiekamer, die onderzoek deed in Gelderland, Drenthe en Zuid-Limburg, noemt de bevindingen 'onaanvaardbaar'. Zij heeft “voldoende reden om aan te nemen dat de situatie elders in Nederland hetzelfde is”. Zij zal er bij de hoofdofficieren van justitie, de korpsbeheerders en de ministers Dijkstal (Binnenlandse Zaken) en Sorgdrager (Justitie) op aandringen om spoedig maatregelen te nemen.

Het OM is verplicht de politie in te lichten als elke grond om een persoon van een misdrijf te verdenken is komen te vervallen. In een circulaire uit 1990 is aangegeven in welke gevallen het OM dit moet doen. “Uit het onderzoek blijkt dat die circulaire nauwelijks wordt nageleefd”, zo schrijft de Registratiekamer.

Volgens de Registratiekamer geven de arrondissementsparketten als verklaring op dat “het geautomatiseerde systeem geen voorzieningen heeft om dergelijke berichten automatisch te produceren”. Handmatig versturen van deze berichten zou te veel tijd kosten. De Registratiekamer zegt niet onder de indruk te zijn van deze verklaring.

Een woordvoerder van het OM zei vanochtend dat de kritiek van de Registratiekamer “zeer serieus” wordt genomen. “Er zijn al geluiden geweest dat dit probleem zich voordeed.” Het OM zal na bestudering van het rapport bekijken of het automatiseringssysteem van de rechterlijke macht, COMPAS, kan worden aangepast zodat berichten over sepots van zaken naar de politie worden gezonden.