Smit verzocht toch aan te blijven

ROTTERDAM, 16 FEBR. Staatssecretaris Van de Vondervoort van binnenlandse zaken heeft de Rotterdamse havenwethouder R. Smit (CDA) dringend verzocht aan te blijven. Ook het CDA en vier werkgeversorganisaties deden dat. Smit kondigde aan af te treden als de stadsprovincie geen doorgang vond.