Serviërs in Bosnië gewaarschuwd

SARAJEVO/PARIJS, 16 FEBR. De Bosnische Serviërs zijn gisteren door diverse vertegenwoordigers van de internationale gemeenschap gewaarschuwd het vredesproces niet te frustreren. Troepen van de NAVO-vredesmacht IFOR hebben gisteren in Bosnië elf muhajedeen aangehouden - buitenlandse fundamentalistische moslims die met de regeringstroepen hebben meegevochten.

De internationale gemeenschap heeft voor morgen en zondag in Rome een bijeenkomst belegd om het vastgelopen vredesproces uit het slop te halen. Aan die top nemen leden van de uitgebreide contactgroep deel, evenals de presidenten van Bosnië, Servië en Kroatië.

Aan de vooravond van die top waarschuwde de Amerikaanse bemiddelaar Richard Holbrooke gisteren in Parijs de Bosnische Serviërs. De Serviërs hebben naar aanleiding van de arrestatie van twee hoge officieren en hun uitlevering aan het tribunaal voor oorlogsmisdadigers alle contacten met de vredesmacht IFOR verbroken. Holbrooke zei dat de Serviërs de NAVO niet moeten tarten: “Mensen die de vastbeslotenheid van de NAVO in het verleden op de proef hebben gesteld weten dat die vastbeslotenheid reeel is”, aldus Holbrooke. Hij voegde daaraan toe dat generaal Ratko Mladic, de opperbevelhebber van de Bosnische Serviërs, op grond van het vredesakkoord van Dayton zijn functie moet neerleggen en zei dat de positie van Mladic in Rome ter discussie zal worden gesteld. “Als hij zijn functie behoudt, lapt hij het akkoord van Dayton aan zijn laars. Dat is een ernstige daad”, aldus Holbrooke. Hij wilde geen tijdslimiet noemen waarbinnen Mladic zou moeten opstappen: dat, zei Holbrooke, is een zaak van de commandant van IFOR.

Ook Michael Steiner, de plaatsvervanger van 'vredescoördinator' Carl Bildt, waarschuwde gisteren de Bosnische Serviërs: “Het gebrek aan bereidheid om deel te nemen aan het vredesproces zal terugslaan op diegenen die niet meewerken”, zo zei hij.

IFOR-troepen hebben gisteren in een woning ten westen van Sarajevo elf muhajedeen aangehouden - buitenlandse fundamentalistische moslim-strijders die in de Bosnische oorlog hebben meegevochten met de regeringstroepen. Op grond van het vredesakkoord van Dayton hadden alle buitenlandse strijders in Bosnië - onder wie 2.500 muhajedeen - al in januari uit het land verdwenen moeten zijn. De NAVO had eerder laten weten dat alle buitenlandse strijders inmiddels waren vertrokken. Volgens een NAVO-woordvoerder hadden de elf, onder wie vijf Iraniërs, veel wapens, munitie en explosieven in hun bezit. Hij sprak van “een terroristisch centrum”. (Reuter, AP, AFP)