Pas verschenen; vertaald

Nadine Gordimer Onze eeuw Vert. Peter Bergsma, Uitg. Bert Bakker, 45 blz., ƒ 19,90

Tekst van de Huizinga-lezing 1995 waarin Gordimer ingaat op de tegenstrijdige verworvenheden van onze eeuw.