Pas verschenen; vertaald

Patrick Barbier Farinelli Vert. Truus Boot, Uitg. Van Gennep, 230 blz., ƒ 49,90

Biografie van de achttiende eeuwse sopraancastraat Farinelli, die lange tijd doorbracht aan het hof van Madrid waar hij de hypochondrische koning Filips V en diens zoon Ferdinand VI dagelijks van zang voorzag.