Pas verschenen; vertaald

Thomas van Aquino Over de Wet Vert. M.A.J.M. Buijsen, Uitg. Ambo, 186 blz., ƒ 49,50

In deze studie analyseert Aquino onder meer de aard van en de relaties tussen de verschillende soorten wetten en legt hij de basis voor de latere sociale ethiek en rechtsfilosofie. Buijsen volgt in zijn vertaling nauwgezet de Latijnse tekst en voorzag deze van aantekeningen over Aquino's onderliggende metafysische, epistemologische en methodologische opvattingen.