OR Fokker optimistisch; EZ rekent op spoedig bod Bombardier

ROTTERDAM, 16 FEBR. De Canadese vliegtuigbouwer Bombardier legt mogelijk komend weekeinde een bod neer bij de bewindvoerders van Fokker. Dit zei gisteren secretaris G. Melchers van Fokkers centrale ondernemingsraad (COR).Het ministerie van Economische Zaken gaat er eveneens van uit dat er begin volgende week duidelijkheid is over de plannen van Bombardier.

Pas als er helderheid is over wat Bombardier met Fokker wil en hoeveel werkgelegenheid er bij Fokker in Nederland behouden zal blijven zal Economische Zaken beslissen over de bijdrage die de Nederlandse overheid aan een oplossing kan bieden. Tot nu toe heeft EZ met Bombardier en de bewindvoerders van Fokker nog niet gesproken over een geldinjectie van de kant van de staat. Minister Wijers wacht eerst de plannen af. Volgens EZ zijn er nog veel vragen, met name over een nieuwe leasemaatschappij voor Fokker-toestellen.

Ontwikkelingsfinanciering voor een doorstartend Fokker zit er echter niet in omdat, na een faillissement van de vliegtuigbouwer, het NIVR-fonds leeg is. Wijers is naar verluidt wel bereid te kijken hoe de overheid een nieuw Fokker kan helpen met exportfinanciering. De mensen van Bombardier komen in het weekeinde terug. Dat doe je niet als je niets van Fokker wil weten. Ik verwacht dat ze een serieus bod neerleggen'', zei ondernemingsraadsecretaris Melchers van Fokker..

Ook CNV-bestuurder G. van den Heuvel denkt dat er in het weekeinde zaken gedaan worden. “De bewindvoerder liet ons weten dat het niet uitgesloten is dat er in het weekeinde een bod op tafel zal liggen.” Van den Heuvel denkt dat de Canadese firma een kans maakt: “Ze kennen Fokker. Ze kunnen daar zo aan de slag.”. De tijd gaat dringen, zo concludeert hij. Het boedelkrediet voor Fokker loopt tot begin maart. Daarna is het geld op.

Bombardier zelf wilde weinig kwijt. “We zijn nog steeds in gesprek met Fokker”, reageerde vice-president M. Lord desgevraagd vanuit Montreal.

De snelle terugkeer van Bombardier heeft de Koreaanse gigant Samsung onder druk gezet. “Samsung heeft iets meer belangstelling gekregen voor Fokker”, aldus de secretaris van de COR.

Een woordvoerder van Fokker wil evenmin veel zeggen over een mogelijk Canadees bod. “Er is nog niet voor een bepaald scenario gekozen”, zei hij. Fokker verwijst naar de mededeling van vorige week. Daarin stelden de bewindvoerders dat geen van de gegadigden voor Fokker interesse heeft getoond voor een bod op de aandelen. Daaruit moet volgens ingewijden worden afgeleid dat, wie ook Fokker geheel of voor een deel wil kopen, er eerst sprake zal zijn van een faillissement. In dat geval heeft een koper niets meer met de bestaande aandeelhouders en de oude schuldeisers te maken. De nieuwe partner kan dan een bod uitbrengen op (delen van) de boedel. Het is zeer goed mogelijk dat meer tijd nodig is voor zo'n operatie. Daarom houden de bewindvoerders een terugval-scenario achter de hand. In die variant zou Fokker, in sterk afgeslankte vorm, tijdelijk doordraaien in een nieuwe onderneming met externe financiers en de Nederlandse staat als aandeelhouder. Daartoe is evenwel een businessplan nodig dat financiers voldoende winstvooruitzichten biedt. Aan de opstelling van dat plan wordt nu hard gewerkt.

Pag.15: DASA houdt via rompen greep op nieuw Fokker

Een oplossing voor Fokker kan niet tot stand komen zonder medewerking van DASA, de Duitse grootaandeelhouder en de grootste schuldeiser van de in surséance verkerende vliegtuigbouwer. “Iedereen die met een oplossing voor Fokker komt, heeft met ons te maken. Dat is geen dreigement maar een feit”, zei gisteren topman M. Bischoff van DASA in München. DASA zal zich constructief opstellen tegenover ieder initiatief dat tot redding van Fokker leidt. Wel stellen de Duitsers met nadruk geen pfennig meer in de Nederlandse vliegtuigbouwer te willen stoppen, dus ook geen risicodragend kapitaal.

DASA heeft met een belangrijk deel (28 procent) van de productiepatenten op de Fokker-toestellen een belangrijke troefkaart achter de hand. Deze rechten zijn een gevolg van de rompenleveranties van Deutsche Airbus in Hamburg voor de Fokker 70 en Fokker 100. Ook vleugelbouwer Shorts, dochter van kandidaat-koper Bombardier, heeft een deel van deze rechten.

Financieel-directeur W. Piller van DASA is met de bewindvoerders en kandidaat-kopers in gesprek over deze rechten. Wat hem betreft zijn alle opties nog open. Hij sloot niet uit dat Dasa afziet van rompenleveranties, maar de onderneming eist in dat geval geld voor de rechten. Anderzijds heeft DASA belang bij het behouden van deze leveranties omdat er 1200 Duitse banen mee zijn gemoeid. In dat geval zal echter onderhandeld moeten worden over de prijs voor de rompdelen. DASA was de afgelopen maanden met Fokker al een prijsverlaging overeengekomen. Of die verlaging ook voor een nieuwe eigenaar van Fokker zal gelden staat volgens Piller niet vast. “Dat hangt er van af hoeveel rompen wij kunnen leveren. We hebben niets weg te geven. Wij gaan niet met verlies leveren om anderen winst te laten maken.”

Het Europees Parlement heeft er vandaag in een resolutie bij de Europese Commissie op aangedrongen met een initiatief te komen om de Europese vliegtuigindustrie rond de tafel te brengen. De resolutie kreeg de brede steun van vrijwel alle partijen. Volgens het parlement is de Europese vliegtuigbouw alleen te redden door samenwerking. De Euro-afgevaardigden vrezen dat na Fokker meer bedrijven met de ondergang worden bedreigd.