Ontslag directeur CTSV; Crisis college uitkeringen naar climax

DEN HAAG, 16 FEBR. Het conflict bij het College van Toezicht Sociale Verzekeringen (CTSV) is volledig geëscaleerd. Directeur E. Czyzewski is vannacht ontslag aangezegd en de ondernemingsraad heeft vanochtend het vertrouwen in het CTSV-bestuur opgezegd.

Czyzewski was de eerste man bij de vierkoppige directie van het CTSV. Ook de andere leden van de directie hebben te horen gekregen dat zij binnenkort geen directeur meer zullen zijn. Voor hen wordt naar een passende functie binnen de organisatie gezocht. Czyzewski, die eerder directeur van de sociale dienst in Rotterdam was, is in september bij het CTSV in dienst getreden. Hij heeft zich weken geleden ziek gemeld.

Het personeel (240 werknemers) van het in Zoetermeer gevestigde CTSV is vanochtend in spoed bijeengekomen. Directie en CTSV-bestuur, dat onder leiding staat van de vroegere VVD-voorzitter D. van Leeuwen, liggen al maanden met elkaar overhoop over competentiekwesties. Ook de ondernemingsraad keert zich tegen het bestuur, dat geheel uit oud-politici bestaat. Behalve Van Leeuwen zijn dat voormalig CDA- staatssecretaris M. van Rooijen en het vroegere Tweede-Kamerlid G.J. van Otterloo van de PvdA.

In de politiek wordt de roep luider dat de verantwoordelijke staatssecretaris, Linschoten van Sociale Zaken, moet ingrijpen. De bewindsman, die verantwoordelijk is voor de benoeming van de CTSV-bestuursleden, heeft tot nu toe verzoeken daartoe van de ondernemingsraad en de vakbonden afgewezen.

Het CTSV-college is begin vorig jaar aangetreden om het toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringen, zoals de WAO en de WW, onafhankelijk uit te oefenen. Vroeger was dit een taak van de inmiddels opgeheven Sociale Verzekeringsraad, die grotendeels door vakbonden en werkgeversorganisaties werd bestuurd. Toen begin jaren negentig de kritiek op de uitvoering van vooral de WAO in volle omvang losbarstte, kozen kabinet en Tweede Kamer voor onafhankelijk toezicht. Linschoten gaf de drie CTSV-bestuurders een volledige baan.

Het Tweede-Kamerlid Schimmel (D66) vindt dat het CTSV-bestuur bij zijn taakuitoefening is doorgeschoten. Zij pleitte er gisteravond in het televisieprogramma Nova voor dat de werkzaamheden van de drie bestuursleden worden teruggebracht tot twee dagen per week. De CDA'er Biesheuvel noemde het vanochtend onbegrijpelijk dat staatssecretaris Linschoten niet allang heeft ingegrepen. De suggestie van het CTSV-bestuur dat de problemen zijn ontstaan omdat het personeel nog een “cultuuromslag” moet maken noemde hij “wel erg kort door de bocht”. Volgens hem moet de wijze waarop politiek Den Haag het toezicht op de sociale verzekeringen heeft georganiseerd opnieuw ter discussie komen.

    • John Kroon