Gelijke beurs voor 'Belgiëgangers'

GRONINGEN, 16 FEBR. Nederlandse studenten medicijnen of diergeneeskunde die in België studeren hebben evenveel recht op studiefinanciering als hun collega's aan de Nederlandse universiteiten, namelijk acht jaar studiefinanciering. Tot nu toe kregen studenten die meestal omdat ze in Nederland uitgeloot waren, naar België gingen, maar zes jaar studiefinanciering. Dit heeft het College van beroep studiefinanciering besloten.